Ons wereldwijde netwerk

Zaken doen in Oman

Hoe snel kan ik een bedrijf opzetten?

De benodigde tijd is afhankelijk van de categorie onderneming. Over het algemeen binnen 3-10 dagen na indiening van registratiedocumenten.

Wat is de minimale investering die nodig is?

Minimale investering is verschillend voor verschillende categorieën ondernemingen. Aan te raden minimale investering is RO20,000

Hoe kan ik financiering aantrekken?

De kapitaalstorting dient door de investeerder(s) te worden geregeld.

Wat zijn de wettelijke vereisten voor het opzetten van mijn bedrijf?
BUITENLANDS KAPITAALINVESTERINGSRECHT – Na de afkondiging van de nieuwe wet op de buitenlandse kapitaalinvesteringen (FCIL) (Koninklijk besluit 50/2019)
 • Oman heeft buitenlandse investeerders toegestaan ​​om 100% van een investeringsvehikel te bezitten, zoals een Limited Liability Company (LLC), zonder de noodzaak van een Omaanse staatsburger, zoals voorheen het geval was.
 • De FCIL is niet van toepassing op investeringen in de Golf, de speciale economische zone in Duqm, de PEIE of vrije zones.
 • Beleggers hebben zelfs de mogelijkheid om een ​​100% eigendom eenmanszaak (SPC) te registreren, de geldende regels zijn vergelijkbaar met een LLC
VOLLEDIG EIGEN OMANISCHE BEDRIJF - Met een MOU met de buitenlandse investeerder
 • Eenmanszaak (met elk bedrag aan kapitaal)
 • Partnership Company (2 of meer Omaanse partners met elk kapitaal)
 • Naamloze vennootschap (met een minimum van (Omaanse Rials) RO 20,000 / - als kapitaal en ten minste 2 Omaanse aandeelhouders)

 

GEMENGD BEDRIJF
 • Een onderdaan of entiteit van Omani moet minimaal 30% aandelenkapitaal hebben
 • Vreemdelingen of entiteit(en) kunnen minimaal 10% of RO 15,000/- (wat lager is) houden, tot maximaal 70% van het aandelenkapitaal.
 • Minimum vereist kapitaal is RO150,000 / - equivalent aan US $ 390,000 ongeveer.

 

GCC NATIONAAL EIGENDOMSSCHAP - Voor een GCC National
 • GCC National als eigenaar zonder minimumkapitaal.

 

GCC NATIONALS OWNED LLC – Voor 2 of meer GCC-onderdanen
 • Twee of meer GCC-onderdanen met een minimumkapitaal van RO 20,000 / -.

 

GCC NATIONAL EN OMANI OWNED LLC - Voor een GCC National met een Omani Investor
 • Maximaal 50% aandelenbezit door een GCC-onderdaan en het saldo door een Omaanse onderdaan of entiteit(en).
 • Minimum vereist kapitaal is RO 20,000/-.

 

BUITENLANDS BIJKANTOOR
 • Een buitenlands bedrijf kan een 100% eigen filiaal opzetten als het een geldige opdracht heeft van de overheid of semi-overheidsonderneming, gemeente of BOB.
 • Als de opdracht van een ander bureau is dan hierboven vermeld, is de registratie van het filiaal puur voor administratieve doeleinden en moet er een lokale sponsor zijn.
Welk advies kunt u mij geven met betrekking tot loon- en belastingverplichtingen?
Vennootschapsbelasting

Op 9 februari 2017 werd Koninklijk Besluit nr. 26/2017 gepubliceerd in de Staatscourant, met uitgebreide wijzigingen in het belastingregime. De onderstaande tarieven zijn van toepassing voor het belastingjaar dat begint op of na 1 januari 2017.

 1. Belastingtarieven voor vestigingen, Omaanse bedrijven en bedrijven met een vaste inrichting in Oman: 15% van de belastbare winst zonder enige beperking van de basisvrijstelling. (Vroeger was het belastingtarief 12% met een basisvrijstellingslimiet van RO.30,000/-)

 

 1. Belastingtarief voor kleine belastingbetalers: 3% van de belastbare winst zonder enige basisvrijstellingslimiet.

 

Kleine belastingbetaler betekent een Omaanse eenmanszaak of een Omani Partnership of Limited Liability Company (LLC) die voldoet aan de volgende geïdentificeerde specificaties:

 1. Maximaal maatschappelijk kapitaal van RO 60,000 aan het begin van een belastingjaar;
 2. Bruto-inkomen is voor geen enkel belastingjaar meer dan RO 150,000;
 3. Het gemiddeld aantal werknemers (ongeacht de aard, het type, de plaats of de duur van de toegewezen arbeid) tijdens het belastingjaar is niet meer dan 15;
 4. Niet betrokken bij lucht- en zeetransport; bank-, verzekerings- en financiële instellingen; de winning van natuurlijke hulpbronnen; concessies van openbaar nut; of andere activiteiten waartoe besloten is door het ministerie van Financiën na goedkeuring door de Raad van Ministers.

 

De belastingbetalers die zich bezighouden met aardolie-exploratie zijn onderworpen aan 55% van de inkomsten uit de verkoop van aardolie.

 

Er is geen inkomstenbelasting in Oman. Alle vaste inrichtingen in Oman zijn belastingplichtig voor de inkomstenbelasting. Het jaarrendement wordt samen met de gecontroleerde jaarrekening (op basis van IFRS) binnen vier maanden na het einde van het boekjaar teruggestuurd. De entiteit heeft de vrijheid om het einde van het boekjaar te kiezen op het moment van registratie van de entiteit, waarbij de eerste boekhoudperiode niet langer is dan 18 maanden. Ingediende aangiften zijn onderworpen aan controle en beoordeling door belastingambtenaren.

 

Kleine belastingbetalers zouden binnen vier maanden na het einde van een boekjaar een belastingaangifte moeten indienen (vergezeld van een vereenvoudigde 'inkomstenverklaring').

 

Belasting Toegevoegde Waarde (BTW)

Oman had vanaf april 2021 belasting over de toegevoegde waarde ('btw') ingevoerd op grond van het koninklijk besluit van Zijne Majesteit, de sultan van Oman. Momenteel zijn de Verenigde Arabische Emiraten ('VAE'), het Koninkrijk Saoedi-Arabië ('KSA') en Bahrein de andere GCC-landen die btw hebben ingevoerd. Oman is het 4e land in de GCC dat btw implementeert als onderdeel van de in november 2016 ondertekende Unified VAT-overeenkomst.

 

Elk bedrijf met jaarlijkse leveringen van meer dan RO.38,500/- (USD 100,000/-) moet zich verplicht registreren voor btw. Bedrijven met voorraden van meer dan RO.19,250/- (USD 50,000/-) kunnen zich vrijwillig registreren.

 

5% btw in Oman zal worden toegepast op de meeste goederen en diensten. Sommige leveringen zullen worden vrijgesteld, terwijl enkele ook een nultarief krijgen.

 

Roerende voorheffing

De belastingwet bepaalt dat buitenlandse ondernemingen die geen vaste inrichting in Oman hebben en die inkomsten uit Oman halen via royalty's, beheervergoedingen, tegenprestatie voor het gebruik of het recht om computersoftware te gebruiken en tegenprestatie voor R&D, dividenden betaald door Omani Joint Stock Bedrijven (JSC) aan buitenlandse aandeelhouders, rente betaald aan kredietverstrekkers/investeerders buiten Oman en vergoedingen voor het verlenen van diensten anders dan de levering van goederen, verdiend door een buitenlandse persoon, is onderworpen aan een bronbelasting van 10% op het brutobedrag van de tegenprestatie, die moet door de uitbetalende entiteit in mindering worden gebracht en aan de belastingdienst worden afgedragen.

 

Welke arbeidsbelastingen en sociale zekerheid moeten worden betaald?

Er is geen inkomstenbelasting in Oman en er hoeft geen aangifte van inkomsten door particulieren te worden ingediend. Omaanse werknemers moeten echter in plaats van hun eindedienstuitkeringen worden gecompenseerd door maandelijkse bijdragen aan een door de overheid beheerd socialeverzekeringsstelsel. Expatriate werknemers moeten een verplicht verlofsalaris van 30 dagen per jaar ontvangen en ook een beëindigingsvergoeding van 15 dagen salaris voor de eerste 3 dienstjaren en daarna 30 dagen op het laatst opgenomen basissalaris.

 

De huidige tarieven voor sociale verzekeringen die van toepassing zijn op Omaanse werknemers zijn:

Werkgeversbijdrage 11.5 % van het brutoloon

Werknemersbijdrage 7.0% van het brutoloon

Het is de wettelijke verantwoordelijkheid van de werkgever om maandelijks in te houden op het salaris en de socialezekerheidsverzekering samen met de werkgeversbijdragen aan de PASI te betalen.

 

Onze kantoren in Oman
Hoe kan Kreston uw bedrijf laten groeien?
Selecteer uw bedrijfstype:

Laatste nieuws

Gevolgen voor de vennootschapsbelasting in Bahrein

Gevolgen voor de vennootschapsbelasting in Bahrein

Wat zijn de mogelijke implicaties, aangezien Baharain overweegt vennootschapsbelasting in te voeren?

Kreston Global verwelkomt nieuwe lidfirma in Bahrein

Kreston Bahrein; Vraag en antwoord over de liefdadigheidssector met LexisNexis

Kreston Bahrain heeft onlangs namens de GCC hun inzicht in de liefdadigheidssector gedeeld met de publicatie LexisNexis. Een interessant overzicht voor iedereen die overweegt een non-profit entiteit in de regio te exploiteren.

Wereldwijde ranglijst 2022

Kreston Global meldt sterke groei en behoudt de 13e plaats in 2022 IAB wereldwijde netwerkranglijsten

De netwerkranglijst van Kreston Global is zojuist gepubliceerd door het International Accounting Bulletin en blijft op de 13e plaats in de wereld, dankzij een wereldwijde omzet van $ 2.6 miljard, een stijging van 8% ten opzichte van de cijfers van vorig jaar van $ 2.4 miljard.