Bilgi


Rezar Llukaçej
Kreston Arnavutluk Kurucusu ve Yönetici Ortağı

Join Rezar Llukaçej on LinkedIn

www.kreston.al

Kreston Arnavutluk’un Kurucusu ve Yönetici Ortağı Rezar Llukaçej, finansal hizmetler sektöründe 20 yılı aşkın kapsamlı deneyime sahiptir. Kariyeri boyunca, mükemmellik taahhüdü ve temel değerlerin mirasıyla beslenen, pazarda ayırt edici bir şirket kurmayı amaçlayan bir vizyonu özenle geliştirdi.


Arnavutluk’ta Yatırım

January 12, 2024

Arnavutluk’a yatırım yapmak, ülkenin Balkanların kalbinde yabancı yatırımlar için bir merkeze dönüşmesini sağlıyor. Bu değişimin merkezinde, Ksamil gibi Arnavutluk tatil beldelerinin, tanınmış Avrupa destinasyonlarına uygun maliyetli alternatifler olarak stratejik bir şekilde yeniden konumlandırılması yer alıyor.

Tiran’daki Kreston Arnavutluk ofisinin yönetici ortağı Rezar Llukaçej, Arnavutluk’un AB üyeliği için zemin hazırlayan faktörlere ışık tutarak, gelişen ekonomik manzaraya ilişkin kapsamlı bir yerel perspektif sunuyor.

Mevzuattaki gelişmeler büyümeyi destekliyor

Arnavutluk’un yatırım cazibesi, büyümesini görmek istedikleri bazı sektörlere ayrıcalıklı değişiklikler sunan proaktif düzenleyici gelişmelerle geçtiğimiz yıl önemli ölçüde desteklendi. Rezar Llukaçej, bu sektörlerde ülkenin ekonomik kalkınması için hayati önem taşıyan stratejik yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan özel mevzuatın kabul edildiğini vurguluyor: “Arnavutluk, Doğrudan Yabancı Yatırımları (DYY) çekmek için liberal bir yabancı yatırım rejimi uygulamaktadır. Hükümetin turizm, imalat, enerji, tarım, petrol ve madencilik ve ICT gibi sektörlere öncelik vermesi sayesinde 2022 yılında DYY akışı 1,37 milyar Euro’yu aşmıştır.”

Arnavutluk’un DYY koruma tedbirleri

Llukaçej, bu iyileştirmelerin başarısının anahtarının stratejik yatırımları teşvik etmeyi ve özendirmeyi amaçlayan özel mevzuat olduğunu belirtiyor.

“Ülkenin kalkınması için stratejik olan kilit ekonomik sektörlerde uygulanacak önemli sermaye yatırımları çağrısında bulunuyor.”

Llukaçej, “Yabancı Yatırım Kanunu yabancı yatırımcılar için kapsamlı güvenceler sağlıyor,” diyor. Çoğu sektörde %100 yabancı mülkiyetine izin verildiğini, hava taşımacılığı ve televizyon yayıncılığı gibi alanlarda ise sadece küçük kısıtlamalar olduğunu belirtiyor. Ayrıca, başvuru süreci boyunca yabancı yatırımcılara rehberlik eden ve stratejik yatırım/yatırımcı statüsü veren Arnavutluk Yatırım Geliştirme Ajansı’nın (AIDA) önemli rolünün altını çiziyor.

Llukaçej her şeyin yolunda gitmediğini, ancak Arnavutluk hükümetinin gözünü nihai hedeften ayırmadığını vurguluyor,

“Düzenleyici çerçevede her zaman bir iyileştirme talebi vardır ve hükümet, ekonomideki ikiz geçiş etkisi ve endüstriyel dönüşüm nedeniyle ülkeye yatırımcı çekme fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için bu yönde aktif olarak çalışmaktadır.”

Sektöre özgü trendler: Enerji, turizm, gayrimenkul ve inşaat fırsatları

Llukaçej enerji ve turizm alanlarında önemli bir büyüme kaydedildiğini belirtiyor: “Arnavutluk enerji altyapısını çeşitlendirmek ve iyileştirmek için çeşitli enerji projeleri üzerinde çalıştı ve enerji verimliliğini artırma potansiyelini geliştirdi. Arnavutluk’un önemli bir hidroelektrik potansiyeline sahip olması nedeniyle yatırımcıların güneş ve rüzgâr enerjisi projelerine ve hidroelektrik projelerinin geliştirilmesine olan ilgisi artmıştır. Ülke ayrıca enerji güvenliğini arttırmak için komşu ülkelerle enterkoneksiyon projeleri üzerinde çalışmaktadır.”

Turizm de kayda değer bir gelişme göstermiştir. “Arnavutluk Bankası geçtiğimiz günlerde, 2023 yılının ilk 6 ayında Arnavutluk’a seyahat eden yabancıların harcamalarının toplam 1.55 milyar Avro’ya ulaştığını açıkladı. Bu rakam 1990’lardan sonra kaydedilen en yüksek rakamdır. Bu nedenle yatırımcıların ilgisi yüksek olmaya devam ediyor, çünkü yeni konaklama yapılarına duyulan ihtiyaç yatırımcıların bu sektörde yeni yatırımlar keşfetmesini sağlayacaktır.”

Llukaçej, turizm patlamasının eşiğindeki bir ülkenin resmini çiziyor. “Büyük altyapı projelerine yönelik plan sadece turist deneyimini arttırmakla değil, aynı zamanda bu sektördeki büyümeyi pekiştirmekle de ilgilidir” diye açıklıyor.

Buna paralel olarak, emlak ve inşaat sektörlerinde de büyük bir potansiyel söz konusudur. Llukaçej’in görüşleri, Arnavutluk’un emlak yatırımına yönelik elverişli mevzuatı nedeniyle özellikle cazip olan incelikli bir yatırım ortamını ortaya koyuyor. “İster tarım arazilerinin kiralanması ister ticari mülklerin stratejik olarak satın alınması yoluyla olsun, yabancı yatırımcılar için gayrimenkul fırsatları arasında ilgi çekici bir etkileşim var” diyor. Bu sektörün büyümesi, gelişmekte olan turizm endüstrisi ile karmaşık bir şekilde bağlantılıdır ve ikisi arasında simbiyotik bir ilişki yaratmaktadır.

İş geliştirme desteği: Beceriler, KOBİ’ler ve dijital dönüşüm

Llukaçej ayrıca iş becerileri eğitimi ve öğretiminin artan önemine de değiniyor. İşletme yönetimi, kurumsal yönetişim ve yeşil ve dijital dönüşümlerin zorluklarının üstesinden gelmeye odaklanan programlara yönelik talep, eğitim hizmetlerinde gelişen bir pazara işaret ediyor. “Bu, işgücünü geleceğe hazırlamak, becerileri ekonomimizin değişen talepleriyle uyumlu hale getirmekle ilgili” diyor.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) desteklenmesi bir diğer önemli odak noktasıdır. Llukaçej, dijital ve sosyal medya platformlarının KOBİ’lerin teşvik edilmesi ve onlara ilham verilmesinde çok önemli bir rol oynadığı bir ortam öngörüyor. “KOBİ’leri güçlendirme, dijital katılım yoluyla inovasyonu ve büyümeyi teşvik etme konusunda muazzam bir potansiyel var” diye gözlemde bulunuyor. Bu eğilim, Arnavutluk’ta devam etmekte olan daha geniş çaplı dijital dönüşüme işaret etmekte ve ülkenin teknoloji ve yeniliği benimseme konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.

Llukaçej ileriye dönük olarak, hükümetin yabancı yatırımlar için cazibeyi artırma konusundaki çabalarının devam edeceğini öngörmektedir. “Özellikle stratejik sektörlerde yatırımcılar için süreçleri kolaylaştırmaya yönelik belirgin bir odaklanma var” diyor. Çeşitli sektörlerde dijital dönüşüm, şirketlerin dijital pazarlama, e-ticaret, veri analizi ve robotik süreç otomasyonunu giderek daha fazla benimsemesiyle birlikte önemli bir trend haline gelmiştir.

“Dijital becerilerin geliştirilmesi sadece arz tarafını, yani BİT sektörünü değil, aynı zamanda talep tarafını, yani farklı ekonomik sektörleri de dijitalleşmenin fırsatlarından faydalanmak üzere hedeflemektedir.”

Llukaçej’e göre, ESG hareketinin Avrupa’daki etkisinin derin olması şaşırtıcı değil. “Uluslararası kuruluşlar ve işletmeler ÇSY standartlarını kalkınma stratejilerine entegre ediyor” diyor. Hükümetin daha geniş ekonomik stratejisinin bir parçası olarak yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve enerji güvenliği konularındaki kararlılığını vurguluyor.

Llukaçej, sosyal kurumsal yönetişimdeki evrimi tartışıyor. Sürdürülebilir ve etik iş uygulamalarına yönelik küresel hareketle birlikte Arnavutluk da bir istisna değildir. “Daha rekabetçi ve dirençli bir iş ortamına doğru bir kaymaya tanık oluyoruz” diyor. Bu eğilim, Arnavutluk’u uluslararası iş yapma standartlarıyla uyumlu hale getiren kurumsal yönetişim ve ESG uyumluluğu konularında danışmanlık hizmetlerine yönelik artan bir talebe işaret etmektedir.

Dijital, çevresel ve ekonomik politikaları daha hızlı bir şekilde uygulamaya koyabilen daha küçük ve daha çevik bir ekonomi ile IMF kısa süre önce 2023 ekonomik büyüme tahminini %3,6’ya yükseltti. Benzer bir büyüme tahmininin 2024 yılı için de geçerli olması ve AB’ye katılımın önümüzdeki on yılın başında gerçekleşecek gibi görünmesi, Arnavutluk ekonomisinin her türlü yatırımı karşılayabileceğini göstermektedir.

Arnavutluk’ta iş yapmakla ilgileniyorsanız, lütfen iletişime geçin.