Bilgi


Ersel Barlak
Ortak, Kurumsal Finansman ve Danışmanlık Hizmetleri Başkanı, Kreston ATA, Türkiye

Join Ersel Barlak on LinkedIn

www.atadenetim.com

Ersel Barlak, kurumsal finansman, iş stratejisi, bankacılık, denetim ve kurumsal iş geliştirme gibi çok çeşitli sektörlerde, önemli proje ve anlaşma yürütme liderliği sorumluluğu ile 25 yıllık çalışma deneyimine sahiptir.

Ersel, değerlemeler, proje finansmanı görevleri, stratejik değerlendirmeler, pazar ve finansal fizibilite çalışmaları, sıfırdan yatırımlar, portföy incelemeleri, rekabet analizi, stratejik planlama, yatırım hedeflerinin değerlendirilmesi, birleşme ve devralmalar, stratejik ortaklıkların kurulması, özelleştirmeler, elden çıkarmalar, halka arzlar ve halka arzlar gibi projelere liderlik etme konusunda kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir.


Türkiye’ye yatırım yapmak: Ekonomi 2024’te istikrar bulabilir mi?

October 19, 2023

Türkiye’de yatırım yapmak iki yarıdan oluşan bir hikâyedir. Dünyanın en büyük 19. ekonomisi olan ve yaklaşık 906 milyar dolarlık GSYH’ye sahip Türkiye, G20’nin güçlü ülkelerinin ekonomi masasında yer alabilmek için doğal afetlerden hiperenflasyona kadar uzanan karmaşık bir aksilikler listesinin üstesinden gelmeye çalışıyor.

Ülke son yıllarda kayda değer bir büyüme, reform ve dayanıklılık yolculuğu yaşamıştır. Kreston ATA Türkiye ortağı Ersel Barlak, 2022 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nden sonra ikinci sırada yer alan Türkiye’nin yabancı yatırım büyümesini inceliyor. Ersel, %58’lik enflasyon karşısında, ekonomik zorluklar ve fırsatlar arasında şirketin gidişatını tartışıyor.

Türkiye’de yatırım yapmaya genel bakış

Türkiye 2006-2017 yılları arasında iddialı reformlara ve yüksek büyüme oranlarına tanıklık etti.
yoksullukta önemli bir azalmaya yol açacaktır. Dünya Bankası verilerine göre, günlük 6,85 $ yoksulluk sınırının altındaki bireylerin payı 2006-2020 yılları arasında neredeyse yarı yarıya azalarak %9,8’e gerilemiştir.

Ağda altı yılını geçiren Ersel Barlak, bunun nedenine ilişkin net bir bakış açısına sahip.

“AB ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Türkiye en yüksek genç nüfusa sahip ülke konumundadır.
Türkiye nüfusunun %32’si 32 yaşın altında ve bu da güçlü bir potansiyele sahip genç bir işgücü oluşturuyor” diyen Ersel, başarının bir kısmını ülkenin entelektüel sermayesine bağlıyor.

“2020 yılı itibariyle 200’den fazla üniversiteden yılda yaklaşık 1 milyon lisans öğrencisi mezun olmaktadır. Türkiye’deki işgücü, her geçen gün daha üretken hale gelirken AB ülkeleri arasında en büyük büyümeyi yaşıyor.”

Yüksek özel sektör borcu, kalıcı cari açıklar, yüksek enflasyon ve Avrupalı G20 üyelerinin iki katı işsizlik oranı gibi zorluklara rağmen Türkiye, COVID salgınının toparlanmasının ardından 2022 yılında %5,6’lık güçlü bir ekonomik büyüme elde etmeyi başarmıştır.

Yabancı yatırım: İstanbul’un önemi

Ülke, Şubat 2023’te, Türkiye nüfusunun %16,4’ünü ve ekonomisinin %9,4’ünü oluşturan 11 ilde fiziksel hasara yol açan yıkıcı depremler şeklinde bir darbe almıştır. Bir Dünya Bankası raporuna göre doğrudan kayıpların 34,2 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor, ancak bu rakamın yeniden inşası potansiyel olarak iki katına çıkabilir.

Ersel, bu olumsuzlukların ortasında İstanbul’un direncini ve yabancı yatırımcılar için bölgesel bir merkez olarak ortaya çıkışını değerlendiriyor. “Özellikle İstanbul, Türkiye’ye yatırım yapan yabancı yatırımcılar için güçlü bir cazibe merkezi haline geldi” diyen Ersel, şehrin stratejik öneminin ve uyum yeteneğinin altını çiziyor.

Türkiye’de yatırım yapmak için OECD ekonomik görünümü

OECD Ekonomik Görünüm Raporu, Haziran 2023, bu durumu daha da detaylandırarak, 2023 yılında %3,6’lık ılımlı bir ekonomik büyüme öngörmekte ve bu büyümenin zayıflayan ihracattan kaynaklandığını, iç talebin ise büyümeyi desteklemeye devam ettiğini belirtmektedir. Bu hala G20 içindeki en iyi görünümdür.

Depremlerin yol açtığı büyük hasar ekonomik faaliyetleri sekteye uğratmış olsa da
Yeniden yapılandırma çalışmalarının hızla başlatılmasının bu olumsuz etkiyi büyük ölçüde telafi etmesi beklenmektedir. İşsizlik oranının %10 civarında seyredeceği ve şu anda %58 olan enflasyonun 2025 yılı sonuna kadar %15’lik “normal” oranlara döneceği ve nominal ücretlerin hızlı bir yükseliş yaşayacağı öngörülmektedir.

Yatırım teşvikleri ve stratejik avantajlar

Peki, belirsizliğe rağmen yabancı yatırımı Türk kıyılarına çeken nedir? Türkiye, kapsamlı teşvik programları, liberal bir yatırım ortamı ve stratejik coğrafi kaldıraç ile desteklenen sayısız yatırım fırsatı sunmaktadır. Ersel, “Otomotiv, enerji ve perakende sektörlerinde önde gelen yüzlerce küresel şirket rekabetçi Ar-Ge teşviklerinden yararlanıyor” diyor. Ayrıca, Türkiye’nin farklı pazarlara açılmayı hedefleyen uluslararası şirketler için bir geçiş kapısı olduğunu ve ülkenin cazibesini artıran genç demografik profilini vurguluyor.

Kesintisiz reformlara odaklanmanın da Türkiye’de iş kurma sürecini cazip hale getirdiğini belirten Ersel, “Üretimde yenilikçilik, büyümenin sürdürülebilirliği, nitelikli işgücü ve uluslararası pazarda işbirliği alanlarında hayata geçirilen reformlar sayesinde iş kurmak için gereken ortalama süre 38 günden 6,5 güne indi. Türkiye, genişleyen iç pazarının yanı sıra serbest ticaret anlaşmalarının da desteğiyle bölgesel pazarda yaklaşık 1 milyar tüketiciye erişim imkânı sunmaktadır.”

Daha yeşil bir geleceğe yatırım yapmak

Geleceğe bakan Kreston ATA, Kurumsal Finansman ve Danışmanlık işini genişletmeye odaklanıyor. Ersel, belirli hizmet alanlarındaki talebin sabit kaldığını kabul etmekle birlikte, firmanın ortaya çıkan fırsatlardan yararlanma ve değişen ekonomik ortama uyum sağlama konusundaki kararlılığının altını çiziyor. ÇSY politikalarının entegrasyonu Türkiye’de de giderek ilgi görmektedir. “ESG müşterilerimiz için yeni bir kavram. Açıkçası, gündemlerinde öncelikli bir konu değil,” diyor Ersel.

Bununla birlikte, AB’ye ihracat yapan müşterilerin düzenleyici standartlara uyması gerekeceğinden, bu görünümde bir değişiklik olacağını tahmin ediyor ve uluslararası iş normlarına uyum sağlamak için bu alanda gelecekte yapılacak potansiyel yatırımlara işaret ediyor.

Sonuç

Türkiye, tarihi önemi, ekonomik dayanıklılığı ve stratejik avantajlarının karışımıyla yabancı yatırımlar için bir hedef olmaya devam etmektedir. Ülke ekonomik zorluklar ve fırsatlarla mücadele ederken, Ersel Barlak’ın görüşleri Türkiye’de iş yapmanın değişen öyküsüne bir bakış sunuyor – uyum sağlama, stratejik öngörü ve sürekli büyüme öyküsü.

Türkiye’de iş yapmayı planlıyorsanız, lütfen iletişime geçin.