Znalosti


Gary Klintworth
Senior Managing Director, CBIZ ARC

Join Gary Klintworth on LinkedIn

www.cbiz.com

Gary Klintworth, skúsený finančný manažér s viac ako 25-ročnými skúsenosťami v oblasti priemyslu, účtovníctva, vedenia a rozvoja podnikania, v súčasnosti pôsobí ako senior výkonný riaditeľ spoločnosti CBIZ ARC Consulting. V tejto funkcii vedie viaceré tímy a poskytuje technické odborné znalosti spoločnostiam pred vstupom na burzu a verejným spoločnostiam v rôznych odvetviach.


Ako pripraviť svoju spoločnosť na IPO

February 9, 2024

Prvá verejná ponuka akcií (IPO) ponúka kľúčovú príležitosť pre spoločnosti, ktoré chcú vstúpiť na burzu. Vzhľadom na to, že trh vykazuje známky oživenia, musia podniky zabezpečiť, aby ich finančné základy boli pevné a pripravené na výzvy a príležitosti spojené so vstupom na burzu. Autorom tejto príručky je Gary Klintworth(Senior Managing Director v CBIZ), ktorý má rozsiahle skúsenosti s finančným poradenstvom a prípravou na IPO. V tejto stručnej príručke sú uvedené základné kroky, ktoré zabezpečia, že vaša spoločnosť bude dobre pripravená na IPO.

Čo je okno IPO?

Obdobie IPO sa vzťahuje na obdobie, keď sú trhové podmienky priaznivé pre vstup spoločností na burzu. Charakterizuje ho optimizmus investorov, stabilné hospodárske podmienky a vnímavý akciový trh. Počas tohto obdobia môžu spoločnosti dosiahnuť vyššie ocenenie a získať vrelé prijatie od investorov. Správne načasovanie trhu je veľmi dôležité, pretože toto okno sa môže uzavrieť v dôsledku hospodárskeho poklesu, regulačných zmien alebo zmien v nálade investorov.

Príprava na obdobie IPO

Kľúčové kroky k finančnej pripravenosti

1. Zostavte správny tím hneď na začiatku

Predtým, ako sa vydáte na verejnú dráhu, je nevyhnutné zhromaždiť tím, ktorý bude schopný zvládnuť nové požiadavky na činnosť verejnej spoločnosti vrátane podávania dokumentov SEC, finančných prognóz a auditov. V prostredí inflácie môže včasné začatie spolupráce so správnymi poradcami ušetriť náklady a vybudovať pevný základ pre vašu verejnú cestu.

2. Zlepšenie finančného výkazníctva a dodržiavania predpisov

Prechod na štandardy pre verejné spoločnosti si vyžaduje dôsledný prístup k finančnému výkazníctvu. Precízne uzatváranie účtovných kníh a príprava na podávanie informácií Komisii pre cenné papiere a burzy (SEC) si vyžadujú úroveň presnosti a včasnosti, ktorá je pre väčšinu súkromných spoločností neznáma. Implementácia softvérových nástrojov a skúšobná prevádzka procesov vykazovania môže uľahčiť prechod.

3. Zabezpečenie presných a včasných údajov

Pre spoločnosť, ktorá sa pripravuje na vstup na burzu, je integrita jej údajov prvoradá. Efektívne systémy a spoľahlivé API sú kľúčové pre riadenie objemu údajov po IPO a zabezpečenie presných prognóz a správ pre trh.

4. Efektívne komunikovať s trhom

Úspešné IPO nie je len o číslach, ale aj o presvedčivom rozprávaní príbehu vašej spoločnosti. Zosúladenie kľúčových ukazovateľov s príbehom o súčasnom a budúcom úspechu vašej spoločnosti je nevyhnutné na zaujatie investorov a upisovateľov.

5. Preskúmanie strategických možností rastu

Obdobie pred vstupom na burzu je ideálnym časom na preskúmanie stratégií rastu a opatrení na úsporu nákladov. V dnešnej opatrnej investičnej situácii je nevyhnutné vyvážiť snahu o rast s potrebou ziskovosti a pozitívneho peňažného toku.

Význam dlhodobej stratégie

“Príprava na IPO nie je len o tom, aby bola správna v prvý deň,” poznamenáva Bradley Coleman a zdôrazňuje dôležitosť strategického plánovania pre dni nasledujúce po IPO. Úspešný prechod na verejnoprávny subjekt zahŕňa trvalý záväzok k strategickému rastu, prevádzkovej dokonalosti a finančnej integrite.

Záver

V čase, keď sa opäť otvára možnosť IPO, zohráva pripravenosť vašej spoločnosti rozhodujúcu úlohu pri využívaní príležitostí, ktoré sa naskytnú. Zameraním sa na finančné základy, strategické plánovanie a efektívnu komunikáciu môžu podniky s istotou zvládnuť zložité problémy spojené so vstupom na burzu. Poznatky Garyho Klintwortha poskytujú cenný plán pre spoločnosti, ktoré chcú prosperovať na verejnom trhu.

Ak chcete získať viac informácií a poradenstva o procese IPO, kontaktujte nás.