Znalosti


Najat Moughil
Partner spoločnosti Exco ACDEN

Join Najat Moughil on LinkedIn

Najat Moughil je skúsená odborníčka na audit a poradenstvo, známa svojimi odbornými znalosťami v oblasti konsolidácie účtovníctva, implementácie štandardov IFRS a optimalizácie finančných procesov. S veľkým dôrazom na zlepšenie vnútornej kontroly a riadenia rizík vyniká v zefektívňovaní činností a efektívnom dodržiavaní termínov uzávierky. Spoločnosť Moughil tiež ponúka cennú podporu v oblasti riadenia projektov, vlastníctva podniku a riadenia zmien.


Maroko: Odvážny hospodársky program

May 1, 2024

Sector: Výroba a automobilový priemysel

Maroko v posledných rokoch prešlo významnými zmenami a stalo sa významným hráčom na svetovej scéne. Táto strategická zmena pozície nielenže zmenila vnímanie severoafrickej krajiny, ale výrazne ovplyvnila aj prostredie pre podnikanie v rámci jej hraníc. Najat Moughil, partner spoločnosti Exco ACDEN, hovorí o tom, že Maroko sa stalo globálnym hráčom, čo prinieslo vlnu príležitostí.

Hospodárska situácia v Maroku: Európa a Afrika

Maroko, ktoré sa nachádza na križovatke Európy a Afriky, zohráva kľúčovú úlohu pri prepájaní ekonomík oboch kontinentov a podporuje obchod, investície a spoluprácu v rôznych odvetviach. Maroko je členom Africkej únie a hlavným investorom v západnej Afrike. Významné marocké inštitúcie, ako napr.
Významný vplyv v Afrike majú v súčasnosti banky Attijariwafa, Bank of Africa a OCP Group, ktorá je popredným hráčom v oblasti výroby fosfátov a hnojív.

Pokiaľ ide o Európu, marocký vývoz smeruje predovšetkým na starý kontinent a tvorí približne dve tretiny celkového vývozu krajiny. Casablanca Finance City, ekonomické centrum, v ktorom sídli viac ako 200 medzinárodných spoločností, má kľúčový význam pre úlohu Maroka ako mosta medzi Európou
a Afrike. Vďaka svojej geografickej polohe a politickej stabilite, silnej a modernej infraštruktúre, realizácii ambicióznych sektorových stratégií, rýchlej industrializácii, rozvoju ekologických energií a podpísaniu niekoľkých dohôd o voľnom obchode s hlavnými svetovými hospodárskymi aktérmi ponúka Maroko priaznivé prostredie pre investície do rôznych odvetví: letectva, automobilového priemyslu, textilného priemyslu, kožiarstva, agropotravinárstva a agrotechniky, elektroniky, cestovného ruchu, informačných technológií, infraštruktúry a dokonca aj energetiky.

Stratégie priemyselného rastu

S cieľom posilniť svoju pozíciu logistického centra Maroko významne investovalo do logistických projektov, prístavov a železníc. V automobilovom a leteckom sektore sa už zvýšila logistická úloha Maroka a investovalo sa do výrobných zariadení a logistických riešení. Marocký automobilový priemysel, výroba leteckých súčiastok a ťažobný priemysel sú tradičné odvetvia, ktoré ponúkajú významné vývozné príležitosti.

Maroko tiež pokračuje v rôznych politikách na uvoľnenie potenciálu súkromného sektora vrátane reformy rozsiahlej siete verejných podnikov a revízie investičnej charty.

Hospodárske vplyvy a modernizácia infraštruktúry

Usporiadanie majstrovstiev sveta vo futbale v roku 2030 poskytne Maroku jedinečnú príležitosť rozšíriť svoj vplyv za hranice afrického a európskeho kontinentu, keďže turnaj by mohol priniesť do marockého hospodárstva až 1,2 miliardy USD. V rámci príprav krajina plánuje rozsiahlu modernizáciu štadiónov a
infraštruktúru s cieľom prilákať investície prostredníctvom stimulov. Očakáva sa aj rozmach cestovného ruchu. Banky budú profitovať zo zvýšeného financovania infraštruktúry, zatiaľ čo telekomunikačný sektor zaznamená vyššiu prevádzku a investície do technológie 5G. Napriek nákladom ponúka majstrovstvá sveta Maroku lukratívnu návratnosť investícií a trvalý národný odkaz. Takýto silný hospodársky program si vyžaduje realizáciu
doplnkové sociálne reformy s cieľom zabezpečiť spravodlivé rozdelenie a dostupnosť jeho výhod.

Strategické sociálne politiky Maroka

Popri úsilí o posilnenie podnikov sa paralelne uvažuje o iniciatívach zameraných na zvýšenie blahobytu a bezpečnosti marockých domácností. Úsilie sa doteraz sústredilo na sociálne sektory, pričom prelomovou iniciatívou bolo rozšírenie prístupu k národnému zdravotnému poisteniu a systému rodinných prídavkov.

V posledných mesiacoch marocká vláda oficiálne spustila registračný proces pre program priamej sociálnej podpory. Tento program je určený na poskytovanie priamej pomoci rodinám, najmä tým, ktoré ju potrebujú, vrátane detí v školskom veku, detí so zdravotným postihnutím, novorodencov, ekonomicky slabších rodín a
tí, ktorí podporujú starších ľudí. Cieľom programu je zlepšiť sociálno-ekonomické podmienky, čo podporí hospodársku stabilitu a prinesie výhody podnikom pôsobiacim v krajine.

Marocké orgány sú naďalej odhodlané realizovať ambiciózny program štrukturálnych reforiem, ktorého cieľom je nasmerovať Maroko na cestu stabilnejšieho a spravodlivejšieho rastu.

Udržateľná cesta Maroka: Vedúce postavenie v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a environmentálnych iniciatív

Záväzok vlády v oblasti sociálneho zabezpečenia je paralelný s jej ambicióznym environmentálnym programom. Tak ako je cieľom programu priamej sociálnej podpory pozdvihnúť marocké domácnosti, “Marocká ponuka” sa snaží pozdvihnúť postavenie krajiny v sektore obnoviteľných zdrojov energie, a tým zabezpečiť udržateľnú budúcnosť pre
všetkých svojich občanov. Marocká vláda 11. marca 2024 oficiálne oznámila “Marockú ponuku”, ktorej cieľom je podporiť rast odvetvia ekologického vodíka. Predseda vlády vydal obežník, v ktorom načrtol rámec stimulov a pomoci pre potenciálnych realizátorov projektov. Táto ponuka sa zameriava na investorov, ktorí majú záujem o výrobu ekologického vodíka a jeho vedľajších produktov, a prilákala približne sto domácich a zahraničných investorov.

Pokrok v odvetví obnoviteľných zdrojov energie

Maroko má vďaka bohatým zdrojom veternej a slnečnej energie významný potenciál na rozvoj odvetvia obnoviteľných zdrojov energie. Vďaka najväčšej fotovoltaickej elektrárni na svete, ktorá je už v prevádzke, sa severoafrická krajina zaviazala rýchlo znížiť svoju uhlíkovú stopu. Okrem toho významné marocké spoločnosti, ako napríklad OCP Group, preukazujú pozoruhodný záväzok integrovať obnoviteľné zdroje vody a energie do svojich výrobných procesov.

Udržateľné ciele Maroka

Alternatívne energie, energetická účinnosť a obehové hospodárstvo sa v Maroku stávajú najatraktívnejšími odvetviami. V roku 2030 chce krajina znížiť spotrebu energie o 15 % a dosiahnuť 52 % podiel obnoviteľných zdrojov na energetickej kapacite.

Strategická zmena pozície Maroka ako globálneho hráča výrazne zmenila jeho podnikateľské prostredie a prilákala prílev medzinárodných investorov. Vďaka mnohým rozpracovaným projektom, ako je napríklad plynovod medzi Nigériou a Marokom, je krajina pripravená stať sa ešte významnejším hráčom na svetovej scéne.

Ak sa chcete obrátiť na niektorého z našich odborníkov v Maroku, kontaktujte nás.