Regsverklaring

Regsverklaring

Die materiaal op hierdie webwerf (die "webwerf") word as 'n diens aan sy klante verskaf en kan slegs vir inligting gebruik word. Niks wat hierin vervat is, mag uitgelê word as implikasie of andersins enige lisensie of reg onder enige patent of handelsmerk van Kreston International Ltd nie (wat handel dryf as Kreston Global). of enige derde party. Behalwe soos uitdruklik hierbo uiteengesit, mag niks hierin vervat word as 'n lisensie of reg onder enige Kreston International Ltd.-outeursreg verleen nie.

Dokumente wat deur Kreston International Ltd. op hul webwebbedieners gepubliseer word, word voorsien "SOS IS" SONDER WAARBORG VAN ENIGE SOORT, ÓF UITDRUKLIK OF IMPLIKAAT, INSLUITEND, MAAR NIE BEPERK TOT DIE IMPLISIESE GARANTIES VAN VERhandelBAARHEID, GESKIKTHEID VIR 'N BESONDERDE DOEL, NIE-OORTREDING.

Kreston International Ltd. is onder geen omstandighede aanspreeklik teenoor enige persoon vir enige spesiale, toevallige, indirekte of gevolglike skade nie, insluitend, sonder beperking, skade wat voortspruit uit die gebruik van OF VERTROUE op die inligting wat aangebied word, verlies aan winste of inkomste of koste van vervangingsgoedere, selfs al is dit vooraf ingelig oor die moontlikheid van sodanige skade. Ons doen alles om die akkuraatheid van die inligting wat aangebied word, te verseker. Kreston International Ltd. aanvaar egter geen verantwoordelikheid vir die akkuraatheid van die inligting nie. Produkinligting is onderhewig aan verandering sonder kennisgewing.

Veranderings, indien enige, sal in die nuwe uitgawes van hierdie publikasies opgeneem word. Kreston International Ltd. kan te eniger tyd sonder kennisgewing verbeterings en / of veranderinge aanbring in die produkte en / of die programme wat in hierdie publikasies beskryf word. Die vermelding van nie-Kreston International Ltd.-produkte of -dienste is slegs ter inligtingsdoeleindes en is nie 'n onderskrywing of aanbeveling nie. Enige materiaal, inligting of ander kommunikasie wat u stuur of na hierdie webwerf plaas, sal as nie-vertroulik en nie-eiendom beskou word ("Kommunikasie").

Kreston International Ltd. sal geen verpligtinge hê met betrekking tot die kommunikasie nie. Kreston International Ltd. en sy ontwerpers is vry om die Kommunikasie en alle gegewens, beelde, klanke, teks en ander dinge wat daarin vervat is vir enige kommersiële of nie-kommersiële doeleindes te kopieër, te openbaar, te versprei, op te neem en andersins te gebruik.

U mag geen onwettige, dreigende, lasterlike, lasterlike, onwelvoeglike, pornografiese of ander materiaal plaas of oordra wat enige internasionale wetgewing sal oortree nie. Kreston International Ltd. mag, maar is nie verplig om, enige gebiede op die werf waar gebruikers kommunikasie uitstuur of plaas, te monitor of te hersien of slegs met mekaar te kommunikeer nie, insluitend maar nie beperk nie tot kletskamers, bulletinborde of ander gebruikersforums, en die inhoud van sodanige kommunikasie. Kreston International Ltd. is egter nie aanspreeklik vir die inhoud van sodanige kommunikasie nie, ongeag of dit voortspruit uit die wette van outeursreg, laster, privaatheid, obseniteit, of andersins.

Webwerwe waarna Kreston International Ltd. verwys, is nie onder die beheer van Kreston International Ltd. nie en Kreston International Ltd. is nie verantwoordelik vir die inhoud van enige gekoppelde webwerf of enige skakel wat in 'n gekoppelde webwerf voorkom nie. Kreston International Ltd. behou die reg voor om enige skakel- of skakelprogram te eniger tyd te beëindig. Kreston International Ltd. onderskryf nie maatskappye of produkte waarna hy skakel nie en behou die reg voor om as sodanig op sy webbladsye aan te teken. As u besluit om toegang te verkry tot enige van die webwerwe van derdepartye wat aan hierdie webwerf gekoppel is, doen u dit heeltemal op eie risiko.

Alle produk- en handelsname is handelsmerke of geregistreerde handelsmerke van hul onderskeie houers.

Soek 'n firma

Waar in die wêreld u ons ook al ontmoet, waarborg ons dieselfde buitengewone diensvlak.

Kyk na kaart

VIN 'N FIRM BG - groot