Իրավական հայտարարություն

Իրավական հայտարարություն

Այս կայքի («Կայքի») նյութերը տրամադրվում են որպես ծառայություն իր հաճախորդներին և կարող են օգտագործվել միայն տեղեկատվական նպատակներով: Սույն հոդվածում պարունակվող որևէ բան չպետք է մեկնաբանվի որպես «Կրեսթոն ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ-ի ցանկացած արտոնագրի կամ ապրանքային նշանի ներքո որևէ արտոնագիր կամ իրավունք շնորհող որևէ բան: կամ որևէ երրորդ կողմի: Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վերը նշված կետում ուղղակիորեն նշված է, սույն հոդվածում պարունակվող որևէ բան չի մեկնաբանվի որպես որևէ լիցենզիա կամ իրավունք շնորհող «Կրեստոն Ինթերնեշնլ» ՍՊԸ-ի հեղինակային իրավունքի համաձայն:

Kreston International Ltd.– ի կողմից Համաշխարհային ցանցի իրենց սերվերներում հրապարակված փաստաթղթերը տրամադրվում են «ՈՐՊԵՍ» ԱՆՎԱՆ ՈՉ ՄԻ ԲԱԱԿԱՅԻՆ, ՈՉ ԲԱPRԱՌՎԱ OR ԿԱՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎԱ, ՉԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ, ներառյալ, բայց ոչ սահմանափակված, առևտրի առկայության ենթադրյալ երաշխիքները, հարմարավետություն ՈՉ ԽԱԽՏՈՒՄ

«Կրեստոն Ինթերնեշնլ» ՍՊԸ-ն ոչ մի պարագայում պատասխանատվություն չի կրում որևէ անձի համար հատուկ, պատահական, անուղղակի կամ հետևանքային վնասների համար, ներառյալ, առանց սահմանափակումների, վնասներ, որոնք բխում են ԿԱ OR ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏԵ useԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ Կիրառելուց, շահույթի կամ եկամտի կորուստներից կամ ծախսերից: փոխարինող ապրանքներ, նույնիսկ եթե նախապես տեղեկացված լինեն նման վնասների հնարավորության մասին: Ամեն ինչ արվել է ներկայացված տեղեկատվության ճշգրտությունն ապահովելու համար: Այնուամենայնիվ, Kreston International Ltd.- ը պատասխանատվություն չի ստանձնում տեղեկատվության ճշգրտության համար: Ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ենթակա է փոփոխման առանց նախազգուշացման:

Առկայության դեպքում փոփոխությունները ներառվելու են այս հրատարակությունների նոր հրատարակություններում: «Կրեստոն Ինթերնեյշնլ» ՍՊԸ-ն կարող է ցանկացած պահի առանց ծանուցման բարելավումներ և (կամ) փոփոխություններ կատարել այս հրատարակություններում նկարագրված արտադրանքներում և (կամ) ծրագրերում: Ոչ «Կրեստոն ինթերնեշնլ» ՍՊԸ-ի ապրանքների կամ ծառայությունների հիշատակումը միայն տեղեկատվական նպատակներով է և չի ներկայացնում ոչ հավանություն, ոչ էլ առաջարկություն: Materialանկացած նյութ, տեղեկատվություն կամ այլ հաղորդագրություն, որը դուք փոխանցում կամ տեղադրում եք այս Կայքին, կհամարվի ոչ գաղտնի և ոչ գույքային («Հաղորդակցություն»):

«Կրեստոն Ինթերնեշնլ» ՍՊԸ-ն պարտավորություններ չի ունենա հաղորդակցման կապակցությամբ: Կրեստոն Ինթերնեշնլ ՍՊԸ-ն և նրա շահառուները կկարողանան պատճենել, բացահայտել, տարածել, ներառել և այլ կերպ օգտագործել Կոմունիկացիան և դրանում ներառված բոլոր տվյալները, պատկերները, հնչյունները, տեքստերը և դրանցում ներառված այլ իրեր ցանկացած և բոլոր առևտրային կամ ոչ առևտրային նպատակներով:

Ձեզ արգելվում է տեղադրել կամ փոխանցել այս Կայքին կամ այն ​​փոխանցել որևէ անօրինական, սպառնացող, զրպարտիչ, զրպարտիչ, անպարկեշտ, պոռնոգրաֆիկ կամ այլ նյութեր, որոնք խախտում են որևէ միջազգային օրենսդրություն: Կրեստոն Ինթերնեշնլ ՍՊԸ-ն կարող է, բայց պարտավոր չէ վերահսկել կամ վերանայել Կայքում գտնվող այն տարածքները, որտեղ օգտվողները հաղորդակցում են հաղորդագրություն կամ փակցնում կամ միմյանց հետ շփվում են բացառապես, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով զրուցարաններում, հայտարարությունների տախտակներում կամ օգտագործողների այլ ֆորումներում և ցանկացած նման հաղորդակցության բովանդակություն: Այնուամենայնիվ, «Կրեստոն Ինթերնեշնլ» ՍՊԸ-ն պատասխանատվություն չի կրելու որևէ նման հաղորդակցության բովանդակության հետ կապված `անկախ դրանց հեղինակային իրավունքի, զրպարտության, գաղտնիության, անպարկեշտության կամ այլ կերպ բխող օրենքներից:

Kreston International Ltd.- ի կողմից կապված վեբ կայքերը չեն վերահսկվում Kreston International Ltd.- ի կողմից, և Kreston International Ltd.- ը պատասխանատու չէ որևէ կապված կայքի կամ բովանդակության մեջ պարունակվող որևէ հղման բովանդակության համար: Kreston International Ltd.- ն իրեն իրավունք է վերապահում ցանկացած պահի դադարեցնել ցանկացած հղում կամ կապող ծրագիր: Կրեստոն Ինթերնեյշնլ ՍՊԸ-ն չի հավանություն տալիս ընկերություններին կամ ապրանքներին, որոնք կապում է և իրավունք է վերապահում նշել այդպիսին իր ինտերնետային էջերում: Եթե ​​որոշում կայացնեք մուտք գործել այս կայքի հետ կապված երրորդ կողմի որևէ կայք, դուք դա անում եք ամբողջովին ձեր ռիսկով:

Ապրանքների և ապրանքանիշերի բոլոր անվանումները իրենց համապատասխան սեփականատերերի ապրանքային նշաններ կամ գրանցված ապրանքային նշաններ են:

Գտեք ֆիրմա

Որտեղ էլ որ աշխարհում հանդիպեք մեզ, մենք երաշխավորում ենք սպասարկման նույն բացառիկ մակարդակը:

Դիտեք քարտեզը

Գտեք ֆիրման BG - մեծ