សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្របច្បាប់

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្របច្បាប់

សំភារៈនៅលើគេហទំព័រនេះ (“ គេហទំព័រ”) ត្រូវបានផ្តល់ជូនជាសេវាកម្មដល់អតិថិជនរបស់ខ្លួនហើយអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងផ្តល់ព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ គ្មានអ្វីដែលមាននៅក្នុងនេះនឹងត្រូវបានបកស្រាយថាជាការបកស្រាយដោយការធ្វើអាជីវកម្មឬបើមិនដូច្នេះទេអាជ្ញាប័ណ្ណឬសិទ្ធិណាមួយនៅក្រោមប៉ាតង់ឬនិក្ខិត្តសញ្ញាណាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Kreston International Ltd (ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាក្រុមហ៊ុន Kreston Global) ឬភាគីទីបីណាមួយ។ លើកលែងតែអ្វីដែលបានចែងខាងលើអ្វីដែលមាននៅក្នុងនេះនឹងត្រូវបានបកស្រាយថាជាការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណឬសិទ្ធិក្រោមការរក្សាសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Kreston International Ltd.

ឯកសារដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយក្រុមហ៊ុន Kreston អន្តរជាតិអិលធីឌីនៅលើម៉ាស៊ីនមេវ៉េបវើលរបស់ពួកគេត្រូវបានផ្តល់ជូន“ អេ។ អេ។ ។ ” ដោយគ្មានការធានារបស់ជនណាដែលត្រូវបានគេជឿទុកចិត្តឬយកទៅដាក់បញ្ចូលប៉ុន្តែមិនបានកំណត់ចំពោះការធានាដែលត្រូវបានអនុវត្តដោយឯករាជ្យភាពសម្រាប់គោលបំណងឬគោលបំណង។ គ្មានការបង្កើត។

ក្រុមហ៊ុនខេរីស្តុនអ៊ិនធឺណេតអិលធីឌីមិនត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ចំពោះការខូចខាតពិសេសណាមួយដែលកើតឡើងដោយចៃដន្យដោយប្រយោលឬផលប៉ះពាល់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងការខូចខាតដែលបណ្តាលមកពីការប្រើប្រាស់ឬអភ័យឯកសិទ្ធិលើព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញឬប្រាក់ចំណូលឬថ្លៃដើម ទំនិញជំនួសបើទោះបីជាត្រូវបានជូនដំណឹងជាមុនអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះក៏ដោយ។ ការខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធានានូវភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានដែលបានបង្ហាញ។ ទោះយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុនក្រេអុងអន្តរជាតិអិលធីឌីមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មាននោះទេ។ ព័ត៌មានអំពីផលិតផលអាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។

ការផ្លាស់ប្តូរប្រសិនបើមាននឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយថ្មីនៃការបោះពុម្ពផ្សាយទាំងនេះ។ ក្រុមហ៊ុនក្រេតុនអន្តរជាតិអិលធីឌីអាចធ្វើការកែលម្អនិង / ឬផ្លាស់ប្តូរផលិតផលនិង / ឬកម្មវិធីដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងការបោះពុម្ពផ្សាយទាំងនេះគ្រប់ពេលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ការលើកឡើងអំពីផលិតផលឬសេវាកម្មមិនមែនក្រេឌីតអន្តរជាតិអិលធីឌីគឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះហើយមិនមែនជាការយល់ព្រមឬអនុសាសន៍ឡើយ។ រាល់ព័ត៌មានព័ត៌មានឬទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែលអ្នកបញ្ជូនឬផ្សាយទៅកាន់គេហទំព័រនេះនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនសម្ងាត់និងមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិ (“ ទំនាក់ទំនង”) ។

ក្រេសតុនអ៊ិនធឺណេតអិលធីឌីនឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចទាក់ទងនឹងការទំនាក់ទំនងទេ។ ក្រេនតុនអ៊ិនធឺណេតអិលធីឌីនិងអ្នករចនារបស់ខ្លួននឹងមានសេរីភាពក្នុងការថតចម្លងចែកចាយចែកចាយបញ្ចូលគ្នានិងប្រើប្រាស់នូវរាល់រូបភាពរូបភាពសំឡេងអត្ថបទនិងវត្ថុផ្សេងៗទៀតដែលមាននៅក្នុងគោលបំណងសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មឬមិនមែនពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់។

អ្នកត្រូវបានហាមឃាត់មិនឱ្យផ្សាយឬបញ្ជូនទៅឬគេហទំព័រនេះដោយខុសច្បាប់ការគំរាមកំហែងការបង្ខូចកេរិ៍្តឈ្មោះបរិហាកេរ្តិ៍អាសអាភាសរូបភាពអាសអាភាសឬសម្ភារៈផ្សេងទៀតដែលនឹងរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិ។ ក្រុមហ៊ុនខេរីស្តុនអ៊ិនធឺណេតអិលធីឌីអាចនឹងមិនមានកាតព្វកិច្ចត្រួតពិនិត្យឬពិនិត្យឡើងវិញលើផ្នែកណាមួយនៅលើគេហទំព័រដែលអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូនរឺបិទផ្សាយឬប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយរាប់បញ្ចូលតែមិនបានកំណត់បន្ទប់ជជែកកំសាន្តផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយឬវេទិកាអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនិង មាតិកានៃការទំនាក់ទំនងបែបនេះ។ ទោះយ៉ាងណាក្រេសតុនអ៊ិនធឺណេតអិលធីឌីមិនមានទំនួលខុសត្រូវទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងបែបនេះឡើយទោះបីកើតឡើងឬមិនកើតឡើងក្រោមច្បាប់នៃការរក្សាសិទ្ធិសេរីភាពកេរ្តិ៍ឈ្មោះភាពឯកជនភាពអាសអាភាសឬផ្សេងទៀតក៏ដោយ។

គេហទំព័រដែលភ្ជាប់ទៅដោយក្រេសតុនអ៊ិនធឺណេតអិលធីឌីមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហ៊ុនក្រេសតុនអ៊ិនធឺរណេតទេ។ ក្រាន់តុនអ៊ិនធឺណេតអិលធីឌីរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់កម្មវិធីតំណភ្ជាប់ឬកម្មវិធីភ្ជាប់ណាមួយនៅពេលណាមួយ។ ក្រេសតុនអ៊ិនធឺណេតអិលធីឌីមិនគាំទ្រក្រុមហ៊ុនឬផលិតផលដែលវាភ្ជាប់និងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកត់សំគាល់លើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកសំរេចចិត្តចូលមើលគេហទំព័រភាគីទីបីណាមួយដែលភ្ជាប់នឹងគេហទំព័រនេះអ្នកត្រូវធ្វើវាដោយប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់របស់អ្នក។

រាល់ផលិតផលនិងម៉ាកទាំងអស់គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាឬពាណិជ្ជសញ្ញាដែលបានចុះបញ្ជីរបស់អ្នកកាន់រៀងៗខ្លួន។

ស្វែងរកក្រុមហ៊ុន

នៅគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងពិភពលោកដែលអ្នកជួបយើងយើងធានានូវកម្រិតសេវាកម្មពិសេសដូចគ្នា។

មើលផែនទី

ស្វែងរកអេហ្វអិមអេហ្វអិម - ធំ