ការយកពន្ធនៅអាមេរិកឡាទីន

ការបោះពុម្ពផ្សាយនេះមានគោលបំណងផ្តល់នូវទិដ្ឋភាពទូទៅនៃប្រព័ន្ធពន្ធផ្សេងៗគ្នានៅអាមេរិកឡាទីនអេស្ប៉ាញនិងព័រទុយហ្កាល់ដើម្បីគាំទ្រ […]