ຂ່າວ

ຖາມແລະຕອບ: Liza Robbins ກ່ຽວກັບການຄ້າ, ປະຊາຊົນແລະອະນາຄົດຂອງການບັນຊີ

ອາດ 12, 2021

ຖາມແລະຕອບ: Liza Robbins ກ່ຽວກັບການຄ້າ, ປະຊາຊົນແລະອະນາຄົດຂອງການບັນຊີ

ຊີອີໂອຂອງພວກເຮົາ, Liza Robbins, ບໍ່ດົນມານີ້ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມ Q&A ກັບ AccountancyAge ເຊິ່ງນາງໄດ້ສົນທະນາແລະໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບວຽກຂອງນາງຢູ່ Kreston ແລະວິທີທີ່ນາງເຫັນອະນາຄົດຂອງການບັນຊີ.

ອ່ານສິ່ງພິມທີ່ນີ້!