Мэдээ

Асуулт, Хариулт: Лиза Роббинс худалдаа, хүмүүс, нягтлан бодох бүртгэлийн ирээдүйн талаар

12 болтугай 2021

Асуулт, Хариулт: Лиза Роббинс худалдаа, хүмүүс, нягтлан бодох бүртгэлийн ирээдүйн талаар

Манай Гүйцэтгэх захирал Лиза Роббинс саяхан AccountancyAge-тэй хийсэн асуулт, хариултын семинарт оролцож, Крестон дахь ажил, нягтлан бодох бүртгэлийн ирээдүйн талаар хэрхэн ярилцаж, ойлголттой болсон.

Нийтлэлийг эндээс уншина уу!