समाचार र अन्तर्दृष्टि

Q&A: वाणिज्य, व्यक्ति र लेखाको भविष्यमा लिजा रबिन्स

12 सक्छ, 2021

Q&A: वाणिज्य, व्यक्ति र लेखाको भविष्यमा लिजा रबिन्स

हाम्रो सीईओ, लिजा रोबिन्स, ले हालसालै एकाउन्टेन्सीजको साथ प्रश्नोत्तर सत्रमा भाग लिइन् जसमा उनले क्रिस्टनमा उनको कामको बारेमा छलफल गरी अन्तर्दृष्टि र कसरी लेखाको भविष्य देख्छन्।

यहाँ प्रकाशन पढ्नुहोस्!